Vi kan maskinering!

En allsidig og ledende leverandør innen maskinering og bearbeiding. Vi leverer til både offshore og landbasert industri.

NYTT MEKANISK SAMARBEID PÅ JÆREN

17 mekaniske bedrifter har gått sammen for å opprette en maskineringsklynge på Jæren, for å fremme regionens store bredde av avanserte og høyteknologiske bedrifter i et støøre og mer globalt marked. 
p1020204 (3)
29.01.2016

Lansering av Alloyance

Nytt samarbeid blant mekaniske bedrifter på Jæren
Les mer »

Produksjon

UniMek AS har pr. i dag 11 CNC styrte maskiner. Disse maskinene er veldig fleksible og kan starte produksjon av prototyper og nye deler på kort varsel. Vi har også CNC-styrt målemaskin for oppmåling av geometriske toleranser på kompliserte detaljer med høye krav til form og beliggenhets-toleranser. 


Vår produksjon består av alt fra prototyper, enkeltdeler, små- og mellomstore serier til produktutvikling i lag med kunden. 

UniMek AS er også utstyrt med moderne data-programmer for fremstilling av NC-programmer, og har gjennom produksjon av støpeformer og modeller for støping, skaffet seg bred erfaring med programmering og kjøring av 3D-programmer.
Se våre tjenester »
img 2518
MAZAK IG670

Maskinering

UniMek AS er en ledende leverandør innen maskinering og bearbeiding. Produksjonen foregår i CNC-styrte maskiner og vi har en ny og moderne maskinpark, bestående av 5 maskineringssentre, 4 fleroperasjonsmaskiner og 2 dreiebenker. 

Les mer »

HMS og kvalitet

UniMek AS har utviklet en egen WEB-basert kvalitetsikringshåndbok. Vi er miljøbevisste og har prosedyrer for håndtering av olje og avfall, vi jobber mot ISO 14001:2004 miljøstandarden. 

Les mer »

Referanser

I vår kundeportefølje har vi både små og store kunder - som trenger både små og store tjenester. Fellesnevneren er at de alle setter pris på UniMek AS sitt fokus på leveringsnøyaktighet og kvalitet. 

Les mer »
UniMek AS er en ledende leverandør av tjenester innen maskinering til både offshore og landbasert industri

KONTAKT

Besøksadresse:
Industrivegen 4, Håland 4344 Bryne

Postadresse:
Postboks 183, 4349 Bryne
Telefon: 51 77 94 40
post@unimek.no