Helse, Miljø, Sikkerhet & Kvalitet

UniMek AS arbeider etter ISO 9001:2008 standarden, og har utviklet en egen web-basert kvalitetsikrings-håndbok i samarbeid med Compendia AS.


Vi jobber også mot å oppnå en ISO 9001 godkjenning. Vi er miljøbevisste og har prosedyrer for håndtering av olje og avfall, og innenfor miljø jobber vi mot ISO 14001:2004 miljøstandarden. 
Vi har installert sentralanlegg for kjølevæske fra Austeraa Prosess i vårt verksted. Dette er fordi vi ser at en kjølevæske ren for oljer, metallrester og andre forurensinger gir en god gevinst for de ansattes helse, luftkvaliteten i lokalene blir bedre og vi ser også at dette gir oss en økonomisk gevinst. Anlegget gir oss også ren og oljefri kjølevæske til maskinene med korrekt konsentrat. 

I tilegg har vi også avsug med HEPA (High Efficiency Partickle Air filter) filter på alle maskiner. Dette filteret tar dampen fra kjølevesken i maskinrommet, slik at operatøren ikke puster inn kjølevæske-damp når maskindørene åpnes. 

PRODUKSJON


UniMek AS har pr. i dag 11 CNC styrte maskiner. Disse maskinene er veldig fleksible og kan starte produksjon av prototyper og nye deler på kort varsel. Vi har også CNC-styrt målemaskin for oppmåling av geometriske toleranser på kompliserte detaljer med høye krav til form og beliggenhetstoleranser. 
 
UniMek AS er en ledende leverandør av tjenester innen maskinering til både offshore og landbasert industri

KONTAKT

Besøksadresse:
Industrivegen 4, Håland 4344 Bryne

Postadresse:
Postboks 183, 4349 Bryne
Telefon: 51 77 94 40
post@unimek.no