Maskinering

UniMek AS er en ledende leverandør innen maskinering og bearbeiding i Rogaland, med lokaler på Håland inndustriområde sør for Bryne.


Produksjonen foregår i CNC-styrte maskiner, i en ny og moderne maskinpark bestående av 4 maskinerings-sentre, 5 fleroperasjons-maskiner og 2 dreiebenker. Maskinene er betjent faglærte og kvalitetsbevisste maskinarbeidere med bred erfaring inen maskinering, tegningslesing og måling.
maskineringsbilde
UniMek AS er også utstyrt med moderne data programmer for fremstilling av NC-programmer, og har gjennom produksjon av støpeformer og modeller for støping, skaffet seg bred erfaring med programmering og kjøring av 3D-programmer.

UniMek AS har også en CNC-styrt målemaskin for oppmåling av geometriske toleranser på kompliserte detaljer.

PROTOTYPER

3d1
UniMek AS produserer også prototyper i alle materialer. Vi omstiller oss raskt og utarbeider prototypen i samspill med kunden. Vi simulerer først delen i programmeringsverktøyet vårt, og oppdager derfor ting som burde vært endret, eller endringer som fører til lavere produksjonskostnader før selve produksjonen er i gang. 

Les mer »
3D Fresing/ Prototyper

SOLIDWORKS

cad1
Til å tegne med bruker UniMek AS SolidWorks. Trenger du hjelp med tegning/ utvikling av deler hjelper vi deg med det også. Vi har samarbeidspartnere som ordner det meste innen utvikling av nye produkt. 

Les mer »
DAK/DAP

PRODUKSJON


UniMek AS har pr. i dag 11 CNC styrte maskiner. Disse maskinene er veldig fleksible og kan starte produksjon av prototyper og nye deler på kort varsel. Vi har også CNC-styrt målemaskin for oppmåling av geometriske toleranser på kompliserte detaljer med høye krav til form og beliggenhetstoleranser.