Om UniMek AS

UniMek AS er en allsidig og ledende leverandør av tjenester innenfor maskinering og bearbeiding og leverer maskinering til både offshore og landbasert industri.


Dette oppnår vi ved hjelp av en moderne CNC-maskinpark, høy kvalitet og sterkt fokus på leveringsnøyaktighet. 
P9301143
Vi har høy kompetanse innen dreiing og fresing i de fleste materialer og er utstyrt med moderne dataprogrammer for fremstilling av NC-programmer og programmering kan derfor skje enten på kundens 3D modell eller direkte i maskinstyring.

UniMek AS har pr. i dag 11 CNC styrte maskiner. Disse maskinene er veldig fleksible og kan starte produksjon av prototyper og nye deler på kort varsel. Vi har også CNC-styrt målemaskin for oppmåling av geometriske toleranser på kompliserte detaljer med høye krav til form og beliggenhetstoleranser.

Vår produksjon består av alt fra prototyper, enkeltdeler, små- og mellomstore serier til produktutvikling i lag med kunden.

UniMek AS arbeider etter ISO 9001:2015 - standarden, gjennom et styringssystem i Compendia.

PRODUKSJON


UniMek AS har pr. i dag 11 CNC styrte maskiner. Disse maskinene er veldig fleksible og kan starte produksjon av prototyper og nye deler på kort varsel. Vi har også CNC-styrt målemaskin for oppmåling av geometriske toleranser på kompliserte detaljer med høye krav til form og beliggenhetstoleranser.