Helse, Miljø, Sikkerhet & Kvalitet

UniMek AS arbeider etter ISO 9001:2015 standarden, og har utviklet en egen web-basert kvalitetsikrings-håndbok i samarbeid med Compendia AS.


Vi jobber også mot å oppnå en ISO 9001 godkjenning. Vi er miljøbevisste og har prosedyrer for håndtering av olje og avfall, og innenfor miljø jobber vi mot ISO 14001:2004 miljøstandarden. 
HMS_498
Vi har installert sentralanlegg for kjølevæske fra Austeraa Prosess i vårt verksted. Dette er fordi vi ser at en kjølevæske ren for oljer, metallrester og andre forurensinger gir en god gevinst for de ansattes helse, luftkvaliteten i lokalene blir bedre og vi ser også at dette gir oss en økonomisk gevinst. Anlegget gir oss også ren og oljefri kjølevæske til maskinene med korrekt konsentrat. 

I tilegg har vi også avsug med HEPA (High Efficiency Partickle Air filter) filter på alle maskiner. Dette filteret tar dampen fra kjølevesken i maskinrommet, slik at operatøren ikke puster inn kjølevæske-damp når maskindørene åpnes. 

PRODUKSJON


UniMek AS har pr. i dag 11 CNC styrte maskiner. Disse maskinene er veldig fleksible og kan starte produksjon av prototyper og nye deler på kort varsel. Vi har også CNC-styrt målemaskin for oppmåling av geometriske toleranser på kompliserte detaljer med høye krav til form og beliggenhetstoleranser.