3D Fresing/ Prototyper

UniMek AS har høy kompetanse innen fremstilling av former og modeller.


Programmeringen skjer ved hjelp av EdgeCAM direkte på kundens 3-D modell. UniMek AS har i en årrekke produsert støpeformer og modeller både i plast, aluminium og stål til blant annet BMS Steel.
3d1
På konstruksjonssiden har vi et nært samarbeid med Depro, som i de fleste tilfeller står for tegning av 3-D modell eller modifisering av kundens modeller for å tilpasse disse til støpetekniske krav. 
I dag kan 4 av maskinene hos UniMek AS kjøre modeller effektivt. Dette innbærer raske matningsbevegelser, lineære målestaver i alle akser og styringer som er oppgradert til å kunne kalkulere og utføre bevegelser mye raskere enn standard styringer. 

Maskinering av modeller foregår stort sett som ubemannet kjøring på kveldstid og nattetid, og et programforløp kan være fra mindre enn 1 time til program på 20 MB som kan ha nærmere 12 timers kjøretid.

Prototyper

UniMek AS produserer også prototyper i alle materialer. Vi omstiller oss raskt og utarbeider prototypen i samspill med kunden. Vi simulerer først delen i programmeringsverktøyet vårt, og oppdager derfor ting som burde vært endret, eller endringer som fører til lavere produksjonskostnader før selve produksjonen er i gang. 
volvo_feste4

PRODUKSJON


UniMek AS har pr. i dag 11 CNC styrte maskiner. Disse maskinene er veldig fleksible og kan starte produksjon av prototyper og nye deler på kort varsel. Vi har også CNC-styrt målemaskin for oppmåling av geometriske toleranser på kompliserte detaljer med høye krav til form og beliggenhetstoleranser.