DAK/DAP

For å programere 3D former har UniMek AS valgt å bruke EdgeCAM. Det er eit verktøy som er veldig bra på både enkle komponenter og avanserte 3D former.


Det er også et åpent system som tar i mot en rekke orginal formater fra våre samarbeidapartnere\kunder. Dette gjør at prosessen fra ide til produkt går raskere (se nedenfor for ønskelige formater). Fordi vi bruker eit programeringsverktøy er vi også i stand til å lage avanserte prototyper som normalt burde vært støpt, vi kan kjøre 3D fresing på radiuser, 5-Axis simultaneous fresing, kjøre undercutting på negative slipp osv.
IG500%20simulering
MazakPFH4800

SolidWorks

Til å tegne med bruker UniMek AS SolidWorks. Trenger du hjelp med tegning\utvikling av deler hjelper vi deg med det også. Vi har samarbeidspartnere som ordner det meste innen utvikling av nye produkt.

Filformater

UniMek AS kan ta i mot følgende digitale tegnings formater: 

PAR filer (Solid Edge orginalformat). 
SLDPRT filer (SolidWorks orginalformat). 
X_T, X_B, XMT, XMB (parasolid filer, som er utvekslingsformatet til alle parasolid baserte systemer)
IDEAS og Unigraphics kan lagre filer i parasolid formatet. 
Inventor.
SAT filer som er utvekslingsformatet til alle ACIS baserte systemer. 
STEP filer som er eit universalt utvekslingsformat. 
IGES. 
STL. 

EdgeCAM kan også ta inn orginalfiler fra ProE og Catia, men da kreves en tilleggsmodul, ta kontakt om dette er aktuelt.

Vi tar også det meste av kjente 2D fomater, men kan da ikke kjøre formfresing på disse. 
DWG filer Autocad orginal format. 
DXF filer som er eit utvekslingsformat i 2D. 
DFT filer som er Solid Edges 2D format. 
DGN filer som er Microstation format.

PRODUKSJON


UniMek AS har pr. i dag 11 CNC styrte maskiner. Disse maskinene er veldig fleksible og kan starte produksjon av prototyper og nye deler på kort varsel. Vi har også CNC-styrt målemaskin for oppmåling av geometriske toleranser på kompliserte detaljer med høye krav til form og beliggenhetstoleranser.