Maskinering

UniMek AS er en ledende leverandør innen maskinering og bearbeiding i Rogaland, med lokaler på Håland inndustriområde sør for Bryne.


Produksjonen foregår i CNC-styrte maskiner, i en ny og moderne maskinpark bestående av 5 maskinerings-sentre, 4 fleroperasjons-maskiner og 2 dreiebenker. Maskinene er betjent faglærte og kvalitetsbevisste maskinarbeidere med bred erfaring inen maskinering, tegningslesing og måling.
UniMek AS er også utstyrt med moderne data programmer for fremstilling av NC-programmer, og har gjennom produksjon av støpeformer og modeller for støping, skaffet seg bred erfaring med programmering og kjøring av 3D-programmer.

UniMek AS har også en CNC-styrt målemaskin for oppmåling av geometriske toleranser på kompliserte detaljer.

PROTOTYPER

UniMek AS produserer også prototyper i alle materialer. Vi omstiller oss raskt og utarbeider prototypen i samspill med kunden. Vi simulerer først delen i programmeringsverktøyet vårt, og oppdager derfor ting som burde vært endret, eller endringer som fører til lavere produksjonskostnader før selve produksjonen er i gang. 

Les mer »

SOLIDWORKS

Til å tegne med bruker UniMek AS SolidWorks. Trenger du hjelp med tegning/ utvikling av deler hjelper vi deg med det også. Vi har samarbeidspartnere som ordner det meste innen utvikling av nye produkt. 

Les mer »

PRODUKSJON


UniMek AS har pr. i dag 11 CNC styrte maskiner. Disse maskinene er veldig fleksible og kan starte produksjon av prototyper og nye deler på kort varsel. Vi har også CNC-styrt målemaskin for oppmåling av geometriske toleranser på kompliserte detaljer med høye krav til form og beliggenhetstoleranser. 
 
UniMek AS er en ledende leverandør av tjenester innen maskinering til både offshore og landbasert industri

KONTAKT

Besøksadresse:
Industrivegen 4, Håland 4344 Bryne

Postadresse:
Postboks 183, 4349 Bryne
Telefon: 51 77 94 40
post@unimek.no