Dreiing

UniMek AS er en ledende leverandør innen maskinering og bearbeiding i Rogaland, med lokaler på Håland inndustriområde sør for Bryne.


Produksjonen foregår i CNC-styrte maskiner, i en ny og moderne maskinpark bestående av 5 maskinerings-sentre, 4 fleroperasjons-maskiner og 2 dreiebenker. Maskinene er betjent faglærte og kvalitetsbevisste maskinarbeidere med bred erfaring inen maskinering, tegningslesing og måling.

MAZAK INTEGREX E670H-II X 4000MM

Dreiediameter Ø950mm (ø1070mm)
Dreielengde 4000mm
Y-akse +/- 335mm
Spindelturtall 1000 rpm             
Roterende verktøy 10000 rpm          
Spindelgjennomgang Ø135mm
Verktøymagasin 120 verktøy
Kjølevannstrykk 70 bar
Brille Ø215-Ø510mm
Long boring bar
5-Axis simultaneous fresing
3D Høghastighetsfunksjon

MAZAK INTEGREX E-5OOH-II X 3000

Dreiediameter Ø820mm. 
Dreielengde 3000mm. 
Y-akse +/-250mm. 
Spindel turtall 1600 rpm. 
Roterende verktøy 10000rpm. 
Spindel gjennomgang Ø117mm. 
Long boring bar.
Brille Ø100-Ø410.
Renishaw måleprobe typ OMP-60.
Verktøymagasin 80 verktøy. 
Kjølevannstrykk 70bar for langhullsboring .
5-Axis simultaneous fresing

MAZAK INTEGREX I-200

Dreiediameter Ø250mm
Dreielengde 1000mm
Y-akse +/- 125mm
Spindelturtall 5000 rpm             
Roterende verktøy 12000 rpm          
Spindelgjennomgang Ø65mm
Stangmater
Verktøymagasin 72 verktøy
Kjølevannstrykk 70 bar
5-Axis simultaneous fresing

MAZAK INTEGREX I-400

Dreiediameter Ø300mm 
Dreielengde 2500mm. 
Y-akse +/-130mm. 
Spindel turtall 3300rpm. 
Roterandeverktøy 12000rpm. 
Spindel gjennomgang Ø100mm. 
Brille Ø30-Ø255mm
Verktøymagasin 72 verktøy. 
Kjølevannstrykk 70bar for langhullsboring.
Renishaw probe RMP-600
5-Axis simultaneous fresing

MAZAK J 200

Dreiediameter Ø250mm. 
Dreielengde 1000mm. 
Y-akse +/- 100mm
Spindel turtall 4600 rpm. 
Roterende verktøy 12000 rpm
Spindel gjennomgang Ø65mm.
B-Akse 1 grad index

MAZAK NEXUS 200M

Dreiediameter Ø380mm. 
Dreielengde 1000mm. 
Spindel turtall 5000rpm. 
Roterandeverktøy 4500 rpm. 
Spindel gjennomgang Ø63 mm. 
Stangmater.

PRODUKSJON


UniMek AS har pr. i dag 11 CNC styrte maskiner. Disse maskinene er veldig fleksible og kan starte produksjon av prototyper og nye deler på kort varsel. Vi har også CNC-styrt målemaskin for oppmåling av geometriske toleranser på kompliserte detaljer med høye krav til form og beliggenhetstoleranser. 
 
UniMek AS er en ledende leverandør av tjenester innen maskinering til både offshore og landbasert industri

KONTAKT

Besøksadresse:
Industrivegen 4, Håland 4344 Bryne

Postadresse:
Postboks 183, 4349 Bryne
Telefon: 51 77 94 40
post@unimek.no