Dreiing

UniMek AS er en ledende leverandør innen maskinering og bearbeiding i Rogaland, med lokaler på Håland inndustriområde sør for Bryne.


Produksjonen foregår i CNC-styrte maskiner, i en ny og moderne maskinpark bestående av 5 maskinerings-sentre, 4 fleroperasjons-maskiner og 2 dreiebenker. Maskinene er betjent faglærte og kvalitetsbevisste maskinarbeidere med bred erfaring inen maskinering, tegningslesing og måling.

MAZAK INTEGREX E670H-II X 4000MM

MazakINTEGREXe670H-II
Dreiediameter Ø950mm (ø1070mm)
Dreielengde 4000mm
Y-akse +/- 335mm
Spindelturtall 1000 rpm             
Roterende verktøy 10000 rpm          
Spindelgjennomgang Ø135mm
Verktøymagasin 120 verktøy
Kjølevannstrykk 70 bar
Brille Ø215-Ø510mm
Long boring bar
5-Axis simultaneous fresing
3D Høghastighetsfunksjon

MAZAK INTEGREX E-5OOH-II X 3000

Mazak_integrex_e-500h
Dreiediameter Ø820mm. 
Dreielengde 3000mm. 
Y-akse +/-250mm. 
Spindel turtall 1600 rpm. 
Roterende verktøy 10000rpm. 
Spindel gjennomgang Ø117mm. 
Long boring bar.
Brille Ø100-Ø410.
Renishaw måleprobe typ OMP-60.
Verktøymagasin 80 verktøy. 
Kjølevannstrykk 70bar for langhullsboring .
5-Axis simultaneous fresing

MAZAK INTEGREX I-200

MazakINTEGREXi-200
Dreiediameter Ø250mm
Dreielengde 1000mm
Y-akse +/- 125mm
Spindelturtall 5000 rpm             
Roterende verktøy 12000 rpm          
Spindelgjennomgang Ø65mm
Stangmater
Verktøymagasin 72 verktøy
Kjølevannstrykk 70 bar
5-Axis simultaneous fresing

OKUMA MULTUS B400

OkumaMULTUS_B400
Dreiediameter Ø600mm og 450kg. 
Dreielengde 1500mm. 
Y-akse +/-115mm. 
Spindel turtall 2800 rpm. 
Roterandeverktøy 6000rpm. 
Spindel gjennomgang Ø100mm. 
Verktøymagasin 80 verktøy. 
Kjølevannstrykk 50bar for langhullsboring.

OKUMA LB 25II

Okuma_LB25II
Dreiediameter Ø400mm. 
Dreielengde 1000mm. 
Spindel turtall 2500 rpm. 
Spindel gjennomgang Ø102mm.

MAZAK NEXUS 200M

MazakNexus200M
Dreiediameter Ø380mm. 
Dreielengde 1000mm. 
Spindel turtall 5000rpm. 
Roterandeverktøy 4500 rpm. 
Spindel gjennomgang Ø63 mm. 
Stangmater.

PRODUKSJON


UniMek AS har pr. i dag 11 CNC styrte maskiner. Disse maskinene er veldig fleksible og kan starte produksjon av prototyper og nye deler på kort varsel. Vi har også CNC-styrt målemaskin for oppmåling av geometriske toleranser på kompliserte detaljer med høye krav til form og beliggenhetstoleranser. 
 
UniMek
UniMek AS er en ledende leverandør av tjenester innen maskinering til både offshore og landbasert industri

KONTAKT

Besøksadresse:
Industrivegen 4, Håland 4344 Bryne

Postadresse:
Postboks 183, 4349 Bryne
Telefon: 51 77 94 40
post@unimek.no